top of page
Periaateohjelma

Kommunistien liitto ry
Syyskokous ja toimintaseminaari 13.9.2003, Lohja, Timpuriranta

 

Sisältö:

 

1.) TYÖVÄENLUOKAN PUOLUE
Puolueen tarkoitus
Tieteellinen sosialismi

 

2.) ELÄMME MUUTOKSEN AIKAA
Luokkataistelun maailmassa
Sosialismi on vastaus aikamme ongelmiin
Elämme kapitalismista sosialismiin siirtymisen aikakautta
Maailman jako kapitalistiryhmien kesken kiihtyy
Kapitalismin yleinen kriisi jatkuu

 

3.) TOIMINTAMME NOJAA SOSIALISMIN RAKENNUSTYÖN KOKEMUKSEEN
Sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä kykenee ratkaisemaan ihmiskunnan ongelmia
Sosialismin hajoaminen ja sen yhteys yleismaailmallisen luokkataistelun kehitykseen Taloudelliset ja sosiaaliset syyt NKP:n kriisikehityksen taustalla
NKP:n sisäinen kriisikehitys
Virheitä ei kyetty korjaamaan
Seurauksena oli koko kommunistisen liikkeen kriisi
Tilanne sisältää kommunistisen liikkeen nousun avaimet

 

4.) MARKKINATALOUSKAPITALISMI ON KULUTETTU LOPPUUN
Uusoikeistolainen talousoppi, monetarismi, johtaa umpikujaan
Kapitalismi ei kykene purkamaan nykyistä yhteiskunnallista kriisiä
Työväenluokan kansainvälinen luokkataistelu synnytti hyvinvointia
Reformit eivät poista kapitalismin perusristiriitaa
Reformistisen vasemmiston käyttäytyminen osoittaa vaihtoehdon puutteen
Euroopan Unioni vahvistaa porvariston valtaa

 

5.) UUTEEN YHTEISKUNTAAN, ON IRROTTAUDUTTAVA MONOPOLEISTA
Vaihtoehto on olemassa
Yhteistyöpolitiikan kehittäminen
Liittolaispolitiikan periaatteet
Työväenliike demokraattisista uudistuksista sosialistisiin uudistuksiin
On luotava monopolienvastainen kamppailu, kansanliike, joka vaatii muutosta
Työväenliikkeen ydin on irrotettava monopolien hallitseman yhteiskunnan valtarakenteista

 

6.) SOSIALISTINEN VAIHTOEHTO VAKIINNUTTAA YHTEISKUNNALLISEN EDISTYKSEN
Ratkaisu yhteiskuntamme ja koko ihmiskunnan ongelmiin on sosialistinen suunnitelmatalous
Taistelevaa työväenliikettä ei ole ilman kommunisteja
Parlamentti on puhujalava, ei muutoksen väline
Vallankumouksellinen tilanne
Työtätekevän kansan valtio
Internationalismi
Kommunismi

 

7.) KOMMUNISTIEN TAVOITTEET YHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

 

Avaa koko periaateohjelma PDF-tiedostona

bottom of page