Etusivu

Tervetuloa Kommunistien liiton sivuille!

 

Kommunistien liitto on suomalainen, vuonna 2002 perustettu marxilais-leniniläinen kommunistinen puolue.

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta.

Tilaushinta 20 €/vuosi

Tilaa tästä: tilaukset.kansanaani@gmail.com

 

Kansan äänen toimituskirje 16.11.2021

Toverit, Kansan äänen toimittajat, avustajat ja seuraajat, numeron 6/2021 toimitustyö käynnissä

Kiitos jälleen kaikille Kansan äänen avustajille, toimittajille ja seuraajille. KÄ 5/2021 toimitettiin ajallaan ja jaettiin lukijoille. Vaihteleva leudonpuoleinen myöhäissyksy sen kun jatkuu. Seuraava tapahtuma meillä on tiistaina 30.11.-21 klo 17.00 Hermannin kerholla, os. Hämeentie 67, 00550 Helsinki, järjestettävä Kommunistien liiton hallituksen- sekä EU:n Vastaisen kansanrintaman johtokunnan yhteiskokous ja sen jälkeen klo 18.30 opintotapahtuma (Katsokaa tiedotteet kirjeen lopussa).

 

Tällä hetkellä seuraavan Kansan äänen (6/2021) ilmestymiseen on aikaa vain alle kuukausi. Ilmestymispäivä on ma. 20.12.2021 ja aineiston deadline päivä on la.14.12.2021. Työkansalle osoitettujen uudenvuoden tervehdysten tulee olla toimituksessa pe. 17.12.2021.

 

Juuri nyt on aika aloittaa uusien juttujen ja kirjoitusten ideointi ja ripeä valmistelu. Kirjoituksissa kannattaa huomioida nykyinen poliittinen poikkeuksellinen tilanne, jossa uusliberalistinen markkinakapitalismi, ilmastonmuutos ja pandemia kietoutuvat yhteen. Pandemia ja ilmaston muutos kehittyvät kovan markkinavetoisen yhteiskuntakehityksen seurauksena. Näitä selkeästi yhteiskunnallisia ongelmia kapitalistit pyrkivät ratkaisemaan vahvistamalla edelleen uusliberalistista markkinakapitalismia ja käyttämällä tilannetta aiheena yhteiskunnan militarisoimiseen, varojen siirtämiseen kapitalisteille ja pääomien uudelleen jakoon yms. Lisäksi tähän kietoutuvat EU:n liittovaltiokehitys sekä Natovaltojen kärjistämä tilanne Valko-Venäjän-, Ukrainan-, Mustan-Meren- ja Lähi-idän alueella


Huomioikaa, että jo STP:n ohjelmassa (2006) muistutimme seuraavasti: ”Hallitsematon talouspolitiikka on aiheuttanut kasvihuone- yms. päästöjen lisääntymisen. Ilmaston lämpeneminen ja epätavalliset sääilmiöt ovat ihmisten hyvinvoinnille todellinen uhka. Tähän liittyvät myös pandemian kaltaiset ihmiskunnan terveyteen liittyvät monet uhat. Suomen Työväenpuolue katsoo, että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ne ovat yhteiskuntakehityksen kysymyksiä ja ne myös ratkaistaan yhteiskunnallisella toiminnalla.” (Huom! KÄ 4/21, sivu 2)

Tällä hetkellä ”ilmassa” on useita meille tärkeitä aiheita, joita tulisi tutkia ja joista tulee kirjoittaa. Tärkeitä meitä suoraan koskettavia aiheita ovat mm.: (1) Sote-kysymys, kunnallisen itsehallinnon mitätöiminen ja sote: n tulevaisuus (2) EU:n liittovaltiokehitys ja uusliberalismin kriisiytyminen (3) HX-hankinnat, militarisointi ja Nato-kehitys, (4) Syksyn työmarkkinatilanne TES:n tulevaisuus, (5) Ajankohtainen aihe on edelleen mediapoolin ja tiedotusvälineiden tietoisesti valheellinen uutisointi. (6) Toinen ajankohtainen tutkimisen aihe on edelleen Venäjän, Donbashin, Ukrainan ja Krimin tilanne, joita kannattaa koko ajan seurata. Muistakaa, että Venäjän ja Valko-Venäjän osalta globaalin kapitalismin tavoite on horjuttaa maiden hallituksia ja päästä käsiksi näiden maiden taloudellisiin voimavaroihin. (7) Tammikuun maakuntavaali (Katso liitteenä KÄ 5/21 siv. 2 kirjoitus).

Tulee pitää mielessä, että Kansan äänen tavoite on poliittisen vaihtoehdon rakentaminen kovalle markkinakapitalismille (uusliberalismille) ja yhteiskuntakehityksen siirtäminen sosialistiselle kehitysuralle. Kirjoittakaa ennen kaikkea kaikista kovaan markkinakapitalismiin liittyvistä ongelmista ja hakekaa keinoja niiden ratkaisuun ja kapitalismin vastaisen luokkataistelun kehittämiseen.

 

Laittakaa nyt mietintään ja toimitukseen kirjoituksia. Jos kaikki aineisto saapuu silloin, kun on se viimeinen deadline päivä, on lehteä mahdoton saada ajoissa valmiiksi.

Tommi Lievemaa, päätoimittaja

Aurorankuja 3 D 39

02940 Espoo

0407330466

tommi.lievemaa@gmail.com

 

Heikki Männikkö, toimitussihteeri

Vellamonkatu 6 A 1

00550 Helsinki

p. 0440103450

heikki.mannikko@pp1.inet.fi

 

Matti Laitinen, STP:n puheenjohtaja

Karstulantie 2 A 5

00550 Helsinki

044-5217003

matti.laitinen@pp5.inet.fi

 

PS:

-Ohessa 30.11. 2021 tapahtumaan, maakuntavaaliin ja Uudenvuoden tervehdyksiin liittyvät Kansan äänen 5/21 ilmoitukset.
-Muistakaa Kansan äänen uudenvuoden tervehdykset.

Katso lisätietoja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kansan äänen toimituskirje 21.9.2020

 

Hyvät toverit, Kansan äänen avustajat ja toimittajat

 

Kansan äänen 5/2020 toimitustyö käynnistyy

 

Kiitos kaikille avustajille ja toimittajille numeron 4/2020 toimitustyöstä. Lehti saatiin toimitettua ja jaettua aivan ajallaan tilaajien sekä lukijoiden käyttöön. Myös tällä kerralla Posti toimitti lähetyksen aivan ajallaan Vantaan noutopisteeseen. Tämä ilmeisesti johtui siitä, että laitoimme lehtilähetyksen edellisistä myöhästymisistä Postille reklamaation, jota Postin byrokratiassa käsitellään edelleen. Seuraava KÄ:n numero (5/2020) ilmestyy maanantaina 26.10.2020. Aineiston dead line päivä on viikko ennen painopäivää ma. 19.10.2020. Odotamme kuitenkin kirjoituksia jo ennen 19.10. ajankohtaa, sillä jos suuri osa kirjoituksista tulee vasta silloin, on toimituksella vaikeuksia saada lehti ajoissa valmiiksi.

 

Seuratkaa tapahtumia, olkaa yhteydessä toimitukseen, sekä ideoikaa ja valmistelkaa kirjoituksia.

 

Kansan äänen tavoite on poliittisen vaihtoehdon rakentaminen kovalle markkinakapitalismille (uusliberalismille) ja yhteiskuntakehityksen siirtäminen sosialistiselle kehitysuralle.

Poliittinen ilmapiiri on entistä vaikeampi. Korona pandemiaa käytetään aiheena yhteiskunnan militarisoimiseksi ja pääomapiirien kilpailukyvyn kohentamiseksi työkansan toimeentuloa heikentämällä. On syvästi virheellinen käsitys, että korona-pandemia velvoittaa hyväksymään uusliberalistisen markkinakapitalismin ja että vasta epidemian jälkeen voimme keskittyä politiikan muutokseen. Meillä vallitsee aina jonkin asteinen yhteiskunnallinen kriisi, jonka torjumisen yhteydessä joudutaan miettimään, kenen etuja harjoitettava politiikka palvelee. Pidämme edelleen yllä tavoitetta sote-ryöstön peruuttamiseksi. Hallituksen toimet näyttivät yhä vahvemmin siihen suuntaan, että edelleenkin sote-kehitys kulkee yksityistämisen ja terveyspalveluiden kilpailutuksen suuntaan. Päätösvaltaa viedään kohti maakuntahallintoa ja kunnallisen itsehallinnon romutusta. On muistettava, että SDP, Vas. ja nykyhallitus evät vastusta kovaa markkinaehtoista uusliberalismia. Tämän osoittavat toimet korona-viruksen yhteydessä. Uusliberalistisen politiikan puitteissa ”vasemmisto” esittää edelleen roolia ”maltillisemmasta politiikasta”, mutta ei rakenna vaihtoehtoa uusliberalismille.  Hallituksen pinnallisetkin toimet SOS-hallituksen politiikan korjaamiseksi olisivat hyväksyttäviä (eläke-, opetus, aktiivimalli- väylähankkeet yms. asiat), mutta runsas puoli vuotta on osoittanut näkyvien tulosten olevan vähäisiä. Tätä osoittaa selkeästi ”aktiivimallin” palauttaminen uudelleen käyttöön. Edelleenkin työkansan toimeentulon alentaminen on ainoa ja lisääntyvä kapitalistien kilpailukykyä lisäävä tekijä. Nyt jos koskaan tarvittaisiin taistelevan työväenliikkeen laajaa yhteistyötä. Tilanne vaatii myös Kansan äänen kirjoittajilta nyt toimia ja tarkkuutta.

 

Tässä joitain esimerkkejä aiheista, jotka ovat julkisuudessa esillä ja joista mm. kannattaa kirjoittaa: (1) Korona viruksen käyttäminen aiheena yhteiskunnan militarisoimiseen ja varojen siirtämiseen kapitalisteille. (2) Laajan kansanrintaman kehittäminen rakentamaan poliittista vaihtoehtoa kovalle markkinakapitalismille (uusliberalismille), (3) Työkansan maailmankatsomuksen kehittäminen, (4) Suomen Nato-suuntauksen ja militarismin sekä hävittäjäkauppojen  torjuminen sekä puolueettomuuspolitiikan palauttaminen, (5) Perinteisten ystävyyssuhteiden palauttaminen Venäjään, (6) Työ Sote-kaappauksen torjumiseksi ja valtion omaisuuden hävittämisen estämiseksi edelleen voimistettava, (7) Työkansan omien toimien kehittäminen tavoitteita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kehitettävä, (8) Ulkopoliittisen Instituutin, Kyberturvallisuuskeskuksen ja Mediapoolin toimet paljastettava. YLE:n ohjelmapolitiikan paljastaminen ja sen toiminnan demokratisoiminen sekä USA:n politiikan voimakas kritiikki, (9) Valko-Venäjä kysymys

 

Kirjoittakaa tämän kaltaisista aiheista muiden asioiden ohella ja etsikää hyviä ”kulmia”, joista voi ottaa kiinni.

Poliittinen tilanne on sellainen, että nyt pitää koko ajan vaikuttaa asioihin. Se on meidän velvollisuus. Kansan ääni on foorumi, jonka kautta voimme vaikuttaa. Pitäkää mielessä, että Nato-haukat, sote-haukat ja kiky-haukat tekevät työtä koko ajan. (SSS- ja SOS-hallituksen asiamiehet ovat edelleen taustalla työssä ja ulkopoliittinen myyräntyö jauhaa.) Meidänkin tulee olla hereillä ja kehittää vastavoimaa.

 

Kirjoittakaa toverit nopeasti ja olkaa yhteydessä allekirjoittaneisiin. Odotamme jo nyt koko ajan kirjoituksia

                                                

Tommi Lievemaa, päätoimittaja

Aurorankuja 3 D 39

02940 Espoo

0407330466

tommi.lievemaa@gmail.com

 

Heikki Männikkö, toimitussihteeri

Vellamonkatu 6 A 1

00550 Helsinki

p. 0440103450

heikki.mannikko@pp1.inet.fi

 

Matti Laitinen, STP:n puheenjohtaja

Karstulantie 2 A 5

00550 Helsinki

044-5217003

matti.laitinen@pp5.inet.fi