Etusivu

Tervetuloa Kommunistien liiton sivuille!

 

Kommunistien liitto on suomalainen, vuonna 2002 perustettu marxilais-leniniläinen kommunistinen puolue.

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta.

Tilaushinta 20 €/vuosi

Tilaa tästä: tilaukset.kansanaani@gmail.com

Kansan äänen toimituskirje 1.7.2020

 

Hyvät toverit, Kansan äänen avustajat ja toimittajat

 

Kansan äänen 4/2020 toimitustyö käynnistyy

 

Kiitos kaikille avustajille ja toimittajille numeron 3/2020 toimitustyöstä. Lehti saatiin toimitettua ja jaettua tilaajien sekä lukijoiden käyttöön. Meistä riippumattomista syistä numeroa ei kuitenkaan saatu lukijoille juhannukseksi. Tästä olemme nyt laittaneet Postille reklamaation. (katsokaa liite) Seuraava KÄ:n numero (4/2020) ilmestyy maanantaina 7.9.2020. Aineiston dead line päivä on viikko ennen painopäivää ma. 31.8.2020. Odotamme kuitenkin kirjoituksia jo ennen 31.8. ajankohtaa, sillä jos suuri osa kirjoituksista tulee vasta silloin, on toimituksella vaikeuksia saada lehti ajoissa valmiiksi.

 

Seuratkaa tapahtumia, olkaa yhteydessä toimitukseen, sekä ideoikaa ja valmistelkaa kirjoituksia.

 

Kansan äänen tavoite on poliittisen vaihtoehdon rakentaminen kovalle markkinakapitalismille (uusliberalismille) ja yhteiskuntakehityksen siirtäminen sosialistiselle kehitysuralle.

Poliittinen ilmapiiri on entistä vaikeampi. Korona pandemiaa käytetään aiheena yhteiskunnan militarisoimiseksi ja pääomapiirien kilpailukyvyn kohentamiseksi työkansan toimeentuloa heikentämällä. On syvästi virheellinen käsitys, että korona-pandemia velvoittaa hyväksymään uusliberalistisen markkinakapitalismin ja että vasta epidemian jälkeen voimme keskittyä politiikan muutokseen. Meillä vallitsee aina jonkin asteinen yhteiskunnallinen kriisi, jonka torjumisen yhteydessä joudutaan miettimään, kenen etuja harjoitettava politiikka palvelee. Pidämme edelleen yllä tavoitetta sote-ryöstön peruuttamiseksi. Hallituksen toimet näyttivät yhä vahvemmin siihen suuntaan, että edelleenkin sote-kehitys kulkee yksityistämisen ja terveyspalveluiden kilpailutuksen suuntaan. Päätösvaltaa viedään kohti maakuntahallintoa ja kunnallisen itsehallinnon romutusta. On muistettava, että SDP, Vas. ja nykyhallitus evät vastusta kovaa markkinaehtoista uusliberalismia. Tämän osoittavat toimet korona-viruksen yhteydessä. Uusliberalistisen politiikan puitteissa ”vasemmisto” esittää edelleen roolia ”maltillisemmasta politiikasta”, mutta ei rakenna vaihtoehtoa uusliberalismille.  Hallituksen pinnallisetkin toimet SOS-hallituksen politiikan korjaamiseksi olisivat hyväksyttäviä (eläke-, opetus, aktiivimalli- väylähankkeet yms. asiat), mutta runsas puoli vuotta on osoittanut näkyvien tulosten olevan vähäisiä. Edelleenkin työkansan toimeentulon alentaminen on ainoa ja lisääntyvä kapitalistien kilpailukykyä lisäävä tekijä. Nyt jos koskaan tarvittaisiin taistelevan työväenliikkeen laajaa yhteistyötä. Tilanne vaatii myös Kansan äänen kirjoittajilta nyt toimia ja tarkkuutta.

 

Tässä joitain esimerkkejä aiheista, jotka ovat julkisuudessa esillä ja joista mm. kannattaa kirjoittaa: (1) Korona viruksen käyttäminen aiheena yhteiskunnan militarisoimiseen ja varojen siirtämiseen kapitalisteille. (2) Laajan kansanrintaman kehittäminen rakentamaan poliittista vaihtoehtoa kovalle markkinakapitalismille (uusliberalismille), (3) Työkansan maailmankatsomuksen kehittäminen, (4) Suomen Nato-suuntauksen ja militarismin sekä hävittäjäkauppojen  torjuminen sekä puolueettomuuspolitiikan palauttaminen, (5) Perinteisten ystävyyssuhteiden palauttaminen Venäjään, (6) Työ Sote-kaappauksen torjumiseksi ja valtion omaisuuden hävittämisen estämiseksi edelleen voimistettava, (7) Työkansan omia tavoitteita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kehitettävä, (8) Ulkopoliittisen Instituutin, Kyberturvallisuuskeskuksen ja Mediapoolin toimet paljastettava. YLE:n ohjelmapolitiikan paljastaminen ja sen toiminnan demokratisoiminen sekä USA:n politiikan voimakas kritiikki.

 

Kirjoittakaa tämän kaltaisista aiheista muiden asioiden ohella ja etsikää hyviä ”kulmia”, joista voi ottaa kiinni.

Poliittinen tilanne on sellainen, että nyt pitää koko ajan vaikuttaa asioihin. Se on meidän velvollisuus. Kansan ääni on foorumi, jonka kautta voimme vaikuttaa. Pitäkää mielessä, että Nato-haukat, sote-haukat ja kiky-haukat tekevät työtä koko ajan. (SSS- ja SOS-hallituksen asiamiehet ovat edelleen taustalla työssä ja ulkopoliittinen myyräntyö jauhaa.) Meidänkin tulee olla hereillä ja kehittää vastavoimaa.

 

Kirjoittakaa toverit nopeasti ja olkaa yhteydessä allekirjoittaneisiin. Odotamme jo nyt koko ajan kirjoituksia

                                                 
Tommi Lievemaa, päätoimittaja; 

Heikki Männikkö, toimitussihteeri;

Matti Laitinen, STP:n puheenjohtaja

*****

Marxilainen lauantaitiimi jatkuu ensi lauantaina 29.2.2020

Kommunistinen yhteiskunta marxilaisessa lauantai tiimissä

Luento ja keskustelutilaisuus Keskuskirjasto Oodissa lauantaina 29.2.2020 opintotila 5 klo 12.00-15.00

 

Viime aikoina on puhuttu jonkin verran kommunismista ja kommunistisesta yhteiskunnasta. Sitä käsiteltiin mm. ”marxilaisessa pyhäkoulussa” su. 26.3.2017, Marx opistossa 2018 ja Kansan äänessä 1/2020. Nyt 29.2. käsittelemme Kommunismia, kommunistista yhteiskuntaa, mitä siitä on sanottu ja mitä siitä tulisi ajatella. Kommunistinen yhteiskuntajärjestelmä on syvästi teorian kysymys ja sen käsittelyn kautta pääsemme käsiksi moneen muuhun tärkeään nyky-yhteiskuntaa koskevaan tärkeään kysymykseen. Se avaa keskustelua aivan uusille alueille Jos haluatte osallistua tällaiseen keskusteluun, niin olkaa paikalla ensi lauantaina. Ennakkoon voimme kertoa, että luennossa nostamme esiin asioita, joista varmastikaan meillä ei tähän mennessä ole paljoakaan keskusteltu. Kannattaa tulla mukaan.

Lisätietoja 1

Lisätietoja 2

*****

Marxilainen lauantaitiimi jatkuu ensi lauantaina 25.1.2020

”Marxilainen pyhäkoulu” on nyt ”Marxilainen lauantai tiimi” (kuka keksii paremman nimen). Tämä johtuu siitä, että perinteinen kokoontumispaikkamme Hermannin kerho on ainakin vuoden loppuun perusremontissa. Pyrimme nyt kokoontumaan opintopiireissä lauantaisin puolenpäivän aikaan (siitä voidaan keskustella) ja pyrimme käyttämään Keskuskirjasto Oodin erinomaisia tiloja.

Seuraava marxilainen opintopiiri jatkuu (huomenna) lauantaina 25.1.2020 klo 12.00-15.00. Kokoontumispaikkana on edelleen Keskuskirjasto Oodi, os. Töölönlahdenkatu 4, Opintotila 5. Tilaisuuden aiheena käsittelemme kysymystä: Mikä Kommunistien Liiton opintovihkosessa ”Dialektisen materialismin perusteet” on uutta päivitystä ja miksi sen toimittaminen oli täysin välttämätöntä? Aiheesta alustavan puheenvuoron käyttää Heikki Männikkö.

Aihetta ”Mikä Kommunistien liiton opintovihkosessa, Dialektisen materialismin perusteet, on uutta päivitystä ja miksi sen tuottaminen oli välttämätöntä?” käsittelemme siksi, että näitä aiemmista marxilaisen filosofian esityksistä erottuvia uusia kysymyksiä ei sieltä aina osata erottaa. Siksi 25.1.2019 katsomme niitä kysymyksiä tarkemmin.

Työväenluokan yhtenäisyydelle tieteellinen maailmankatsomus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on yhtenäisyyden ainoa todellinen, välttämätön perusta ja auttaa jäsentelemään oikein ajan kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista maailmankatsomusta säännöllisesti ja tuotamme siitä tutkimusaineistoa. Yhtenäinen maailmankatsomuksen toteuttaminen työväenluokan piirissä edellyttää, että otamme siinä kaikki uudet asiat huomioon.

Kehotamme kertaamaan marxilaisuuden peruskysymyksiä. Hyviä perusteoksia ovat: Marx ja Engels: Kommunistinen manifesti; M. Iovtšuk, T. Oizerman, I. Štšipanov: Filosofian Historia (Progress, 1982); Viktor Afanasjev: Filosofian alkeet (Progress, 1976); Kommunistien Liitto: Dialektisen materialismin perusteet; Karl Marx: Pääoma (Edistys Moskova 1974 tai Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy); Kansan ääni 5-7/2019: Historiallisen materialismin perusteista 1-2; sekä Hatšik Momdžjan: Historian merkkipylväitä, Marxilainen oppi yhteiskuntataloudellisesta muodostumasta.

Lisätietoja

Vanhemmat tiedotteet löydät arkistosta:
2017-2019
2016

2020 © Kommunistien liitto

Design: Cilla Maria